BRUGERRÅDET


Brugerrådets medlemmer vælges ved en generalforsamling blandt aktivitetscentrets medlemmer.

 

Brugerrådets arbejdsopgaver er blandt andet tilrettelæggelse af arrangementer og fordeling af økonomiske midler til de forskellige aktivitetsgrupper.


IDÉKASSEN

Har du som bruger ønsker eller andet, der skal tages op til debat, kan du skrive til Brugerrådet. Læg brevet i idékassen ved kontoret - husk at underskrive!


 

MEDLEMMERNE I BRUGERRÅDET

 


Forrest fra venstre: Lise Larsen (medlem), Inge Gadegaard (næstformand),

Marie Steinicke (medlem), Elin Sørensen (medlem) og Per Rhiger (kasserer).

Bagerst fra venstre: Alice Lemming (suppleant), Hanne Laursen (medlem),

Pia Jensen (formand) og Aage Døssing (sekretær).